مقدمه
در فرآیند رشد بیشتر کودکان از مراحلی می‌گذرند که به گفته روان‌شناسان دوره‌های بی‌تعادلی در رفتار کودک نامیده می‌شود. در این دوران، کنترل و تغییر رفتار کودک دشوار است و رفتارهای نامطلوب بیش از دوران‌های دیگر در کودک مشاهده می‌شود. این رفتارهای نامطلوب عمدی و ارادی نیست، بلکه از ویژگی‌های سن کودک و قابل پیش‌بینی است.

 

درباره‌ی این دوره:

در این دوره به بررسی ناهنجاری‌های رفتاری شایع کودکان و نوجوانان و نحوه مواجه و شناسایی آن  و همچنین نقش والدین در اصلاح رفتار کودکان و عوامل موثر بر سلامت روان کودکان می‌پردازیم.

در این دوره چه خواهید آموخت؟

چگونگی تشخیص رفتار بهنجار از ناهنجار
ناهنجاری‌های رفتاری شایع
اصول مربوط به شناسایی ناهنجاری‌ها
نقش والدین در اصلاح رفتار کودک
عوامل موثر بر سلامت روان کودک

 

 
مدت دوره: 3 هفته
میزان تلاش: 1 ساعت در هفته
طبقه‌بندی دوره: خانواده
سطح دوره: مقدماتی
نوع محتوا: متن، تصویر و فیلم