مقدمه
قرآن برنامه زندگی سعادتمندانه‌ مسلمانان را ترسیم نموده است و شمع فروزانی است که هرگز تندبادهای سهمناک اعصار، شعله‌های پر فروغ آن را فرو ننشاند و غبار کهنگی بر رخسار زیبای او ننشیند و دست تحریف بدان راه نیافته و نخواهد یافت. با گذشت زمان فرازهای جدیدی از معارف آن آشکار شده و بر طراوتش بیش از پیش افزوده است.

 

درباره‌ی این دوره:
هریک از سوره‌های قرآن دربردارنده مطالب و موضوعات متنوعی است که در این دوره به بعضی از آن‌ها اشاره شده است.
در این دوره چه خواهید آموخت؟

آشنایی با محتوای سوره های 58 تا 114 قرآن

 
مدت دوره: 3 هفته
میزان تلاش: 1 ساعت در هفته
طبقه‌بندی دوره: مذهبی
سطح دوره: مقدماتی
نوع محتوا: متن، تصویر و فیلم