مقدمه
ورزش عامل فرهنگی است که در روند «اجتماعی شدن» تاثیرگذار است. اجتماعی شدن بخشی از تکامل شخصیت انسان‌هاست که طی آن فرد ارزش‌های گروهی را در ارزش‌های فردی خود مستحیل و نهایتا آن‌ها را جانشین ارزش‌های فردی می‌کند. در رقابت‌های ورزشی، شخص الزاما ارزش‌های خود را با ارزش‌های دیگران هماهنگ می‌سازد که این خود گامی به‌سوی رعایت حقوق فردی و اجتماعی دیگران است.

 

درباره‌ی این دوره:
در این دوره آموزشی با اهمیت رشته‌های ورزشی پرطرفدار نظیر شنا، والیبال، فوتبال، بسکتبال، تنیس روی میز و همچنین مهارت‌ها و قوانین و مقررات آن‌ها آشنا خواهید شد.

در این دوره چه خواهید آموخت؟

ورزش شنا
ورزش والیبال
ورزش فوتبال
ورزش بسکتبال
ورزش تنیس روی میز

 

 
مدت دوره: 3 هفته
میزان تلاش: 1 ساعت در هفته
طبقه‌بندی دوره:
ورزشی
سطح دوره: مقدماتی
نوع محتوا: متن، تصویر و فیلم