مقدمه
برای بهبود و افزایش توان یادگیری می‌بایست اصولی را به اجرا بگذارید، زیرا تنها با رعایت این اصول می‌توانید بهتر بیاموزید و کمال استفاده را از وقت خود ببرید. ما این اصول را بر سه مرحله تقسیم کرده‌ایم و در هر مرحله، توصیه‌های سودمندی را بیان می‌کنیم. این اصول عبارتنداز: 1) اصولی که قبل از مطالعه باید رعایت کرد. 2) اصولی که هنگام مطالعه باید رعایت کرد. 3) اصولی که باید بعد از مطالعه مراعات کرد.

 

درباره‌ی این دوره:
در این دوره آموزشی با اصول مطالعه صحیح آشنا خواهید شد.

در این دوره چه خواهید آموخت؟

اصول قبل از شروع مطالعه
اصول هنگام مطالعه
اصول بعد از مطالعه

 

 
مدت دوره: 3 هفته
میزان تلاش: 1 ساعت در هفته
طبقه‌بندی دوره:اطلاعات عمومی
سطح دوره: مقدماتی
نوع محتوا: متن، تصویر و فیلم