مقدمه

         از خدا خواهیم توفیق ادب                                 بی‌ادب محروم ماند از لطف رب

به نقل از پیامبر اکرم(ص)، سودمندترین مردم کسی دانسته شده است که دیگران از دست و زبان او ایمن باشند. احساس امنیت روانی در تعاملات اجتماعی هدیه‌ای است که از دیگران دریافت می‌کنیم و در پرتو این احساس است که بستر مناسبی برای بروز توانمندی‌ها و ارضای نیازهای اجتماعی فراهم می‌گردد.

 

درباره‌ی این دوره:

در این دوره سعی شده است با زبانی ساده و بدون حاشیه‌پردازی به بخشی از رفتارهای پسندیده و قواعد نانوشته‌ی زندگی شهری، که در برقراری ارتباط شهروندان با یکدیگر و همچنین حفظ نظم در جامعه نقش مهمی ایفا می‌کنند، اشاره شود.

در این دوره چه خواهید آموخت؟

رفتارهای پسندیده در برقراری ارتباط
رفتارهای پسندیده در منزل و مهمانی
رفتارهای پسندیده در رانندگی
رفتارهای پسندیده در مکان‌های عمومی و ...
 

 
مدت دوره: 3 هفته
میزان تلاش: 1 ساعت در هفته
طبقه‌بندی دوره: اجتماعی
سطح دوره: مقدماتی
نوع محتوا: متن، تصویر و فیلم