مقدمه
ارتباط انسان‌ها، سنگ بنای جامعه انسانی است و بدون آن هرگز فرهنگ به‌عنوان خصیصه جامعه انسانی پدید نمی‌آمد، از جانب دیگر گسترش ارتباطات الکترونیک، جامعه جدید را چنان از جوامع پیشین متمایز ساخت که برخی عصر نو را عصر ارتباطات می‌خوانند.

 

درباره‌ی این دوره:

به‌دلیل اهمیت موضوع ارتباطات در جامعه، در این دوره ابتدا مفهوم ارتباط اجتماعی را مطرح می‌کنیم و در ادامه به اهمیت ارتباط اجتماعی، انواع و عناصر ارتباط اجتماعی و بررسی دیدگاه صاحب‌نظران این حوزه می‌پردازیم.

در این دوره چه خواهید آموخت؟

• مفهوم ارتباط اجتماعی
• اهمیت ارتباط اجتماعی
• انواع ارتباط اجتماعی
• عناصر ارتباط اجتماعی
• صاحب‌نظران ارتباط اجتماعی

 

 
مدت دوره: 3 هفته
میزان تلاش: 1 ساعت در هفته
طبقه‌بندی دوره: اجتماعی
سطح دوره: مقدماتی
نوع محتوا: متن، تصویر و فیلم