مقدمه
ازدواج یک پدیده اجتماعی است. تحت نظارت دقیق و در مواردی نگران‌کننده جامعه صورت می‌پذیرد. وجود قواعد سخت و دقیق ناظر بر ازدواج در طول تاریخ، دلیل اصلی آن است. یعنی حضور دائمی جامعه در کار زوجیت و کوشش آن در راه به نظم و قاعده کشاندن آنچه می‌توانست صرفا در جهت ارضای غرایز صورت گیرد. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند در برابر ازدواج یا پدیده‌ای که توزیع ژن را در آن تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و از دیدگاهی بقای نسل و تطور کمی و کیفی آن بدان مربوط است، بی‌توجه بماند.
از نظر مردم‌شناسان، ازدواج تحت تاثیر قاعده جهانی منع ازدواج با محارم می‌باشد که در همه جوامع وجود داشته و دارد. آنچه که قابل ذکر هست اینکه محارم در هر جامعه و فرهنگ و حتی ادیان صور خاصی دارد.

 

درباره‌ی این دوره:

در این بخش نخست می‌کوشیم تا در مورد ازدواج بدانیم و نظر دانشمندانی چندکه عمری در راه مطالعه‌ی آن صرف کرده‌اند، در این باره چیست؟ پس از آن دگرگونی‌های ازدواج را در بستر تاریخ بررسی می‌کنیم. ازدواج پدیده‌ای مطلق و فارغ از بستر زمان و مکان نیست. در هر زمان و در هر جامعه چهره‌ای خاص دارد و با جامعه نیز دگرگون می‌شود.

در این دوره چه خواهید آموخت؟

تعریف ازدواج
ویژگی‌های ازدواج
فواید ازدواج
ازدواج در ادیان الهی
ابعاد اجتماعی زوجیت
اهداف زناشویی
همسان‌همسری
انواع و صور ازدواج
انواع ازدواج
افزایش سن ازدواج
خانواده و انواع آن

 

 
مدت دوره: 2 هفته
میزان تلاش: 1 ساعت در هفته
طبقه‌بندی دوره: خانواده
سطح دوره: مقدماتی
نوع محتوا: متن، تصویر و فیلم