مقدمه
دوره نوجواني دوران تحول و تغييرات تجلي شکل‌گيري شخصيت و يا دوره “تولد دوباره انسان” است. دوره نوجواني “نقطه عطف زندگي انسان” است. دوره نوجواني برزخي است که حدفاصل بين کودکي و بزرگسالي است. نوجوان از يک‌سو در حال گسيختن پيوندهاي خود با دوران کودکي و از سوي ديگر شيفته دست‌يابي به استقلال دوره جواني و بزرگ‌سالي است ولي به‌طور کامل نه اين است و نه آن و خود نيز در اين کشمکش اسير است.

 

درباره‌ی این دوره:

در این دوره آموزشی با برخی از مشکلات دوران نوجوانی آشنا شده و بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

در این دوره چه خواهید آموخت؟

• تعریف نوجوانی
• تحولات روانی در دوره نوجوانی
• پیدایش لیبیدو
• تاریخچه‌ی روان‌شناسی بلوغ و نوجوانی
• تعریف بلوغ
• عوامل مؤثر بر شروع سن بلوغ  
• بلوغ جنسی
• علت‌های نگرانی والدین
• کم‌رویی
• رفتارهای روانی – حرکتی و اضطرابی
• گوشه گیری (انزواطلبی)
• عوامل ایجاد سرقت کودکان و نوجوانان

 

 
مدت دوره: 2 هفته
میزان تلاش: 1 ساعت در هفته
طبقه‌بندی دوره: خانواده
سطح دوره: مقدماتی
نوع محتوا: متن، تصویر و فیلم