مقدمه

بلوبری یکی از معدود محصولات بومی امریکای شمالی می‌باشد که روز به روز بر محبوبیت آن افزوده می‌شود و در بسیاری از مناطق پتانسیل تولید و عرضه این محصول وجود دارد. بلوبری از خانواده Ericaceae بوده و بیش از 50 رقم آن مورد کشت‌وکار قرار می‌گیرد. این محصول به‌صورت تازه و خشک  شده مورد استفاده قرارگرفته و در بین میوه‌های معتدله دارای بیشترین میزان آهن می‌باشد. بلو بری دارای انواع دیپلویید، تتراپلویید و هگزاپلویید می‌باشد.

 

درباره‌ی این دوره:

در این دوره آموزشی با گیاه بلوبری و ارزش غذایی آن آشنا شده و ارقام مختلف این محصول، روش‌ها و شرایط آب‌و هوایی مناسب کاشت و تکثیر را خواهید شناخت.

در این دوره چه خواهید آموخت؟

• ارزش غذایی محصول
• خصوصیات گیاه شناسی
• نیاز آب و هوایی
• ارقام عمده بلوبری
• روشهاي کاشت و تكثیر
• تغذیه بلوبري
• آبیاري
• گرده افشانی
• هرس
• زمان رسیدن میوه و برداشت

 
مدت دوره: 3 هفته
میزان تلاش: 1 ساعت در هفته
طبقه‌بندی دوره: کشاورزی
سطح دوره: مقدماتی
نوع محتوا: متن و تصویر